Teletorni heledatripsulisele sinisele ja eri värvi hallile põrandakattele on valgete trükitähega märgitud 8 ilmakaart: põhi N, kirre NE, ida E, kagu SE, lõuna S, edel SW, lääs W, loe NW. Tähed asuvad välisseina lähedal, neile osutavad põrandal suured valged nooled.
Veel on põrandale kirjutatud vastavas ilmakaares asuva linna või riigi nimi ja kaugus kilomeetrites. Näiteks Cairo 3301 km, Jerusalem 3171 km või Monrovia 6622 km.
Vaade teletornist on üllatavalt roheline. Siit saab aru, kui palju on meie ümber tegelikult metsa, parki ja muud haljastust. Sügis annab tumeroheliste okaspuude vahel kasvavatele lehtpuudele oma kollase või punaka võlu, mets on kollaselaiguline. Kevadel puud ja põõsad õitsevad. Seda kõike saavad külastajad uurida lähemalt vaatlustorude abil.

  • Vaade põhjasuunas

N ehk põhjasuund asub keerdtrepi taga robotseene e. vaatlustoru juures. Põhjasuunas avaneb vaade merele. Tallinna laht on kujult nagu paun, mis on mõlemalt poolt piiratud poolsaarega. Meri on üsna kitsa ribana. Väga ilusa ilmaga võib silmapiiril aimata Helsingi linna. Silmapiir on alati hägusem ja hallikam sinine, taevas silmapiiri kohal on heledam kui mujal. Tuulise kuid ilusa ilmaga on merel valged laineharjatriibud.
Paremal pöörab paralleelselt merega kitsa ribana vasakule Neeme poolsaar. Poolsaarest vasakul, lahe parempoolsel kaldal, on kaldaäärse ribana Muuga sadam. Paremal on kolm helerohelist tünnikujulist mahutit. Siis madalad pikad laohooned. Nende taga mere ääres on söeterminal. Edasi on laoplatsil rööbastel liikuvad kraanad konteinerite pealelaadimiseks. Sadama keskel kõrgub neljast hallist akendeta kõrghoonest koosnev elevaator vilja hoidmiseks. Tema kõrgus ulatub pooleni nähaoleva mere kõrgusest. Elevaatorist vasakul on mere taustal reas erinevaid väiksemaid püstise tünni kujulisi mahutid, nende taga heledad kraananokad. Kõige vasakpoolsem on merre suunduv kai, koht laevade randumiseks.
Otse ees, sadamast vasakul, on Viimsi poolsaar. Ta kummub kaarena mere suunas. Vasakul kaldal läheb merre kaks muuli. Keskosa on tihedalt väikeseid enamuses heledaid maju täis tipitud. Majad asuvad korrapäraste ridadena.
Mööda kallast kaarega vasakule liikudes jäävad liivarand ja Pirita jõgi roheluse varju. Kuid äratuntav on Pirita jõe suue, mis on peale mereäärset metsa väga väikeste valgete majade grupina, kus asuvad purjespordikeskus ning olümpiaehitised. Suudme koha tunneb ära valgete purjepaatide imeväikeste tikkudena püstise mastimere järgi
Käänakul, otse mere kaldal, on Vanasadama kraanad ja laevad.
Sadamast vasakul maismaa poole on vanalinn, kus on vähemalt viis teravatipulist kirikutorni ja nende vahel kobaras tumedadte kõrgehitised.
Vasakul taga silmapiiri lähedal pöörab suunaga paremale kitsa ribana merre Kopli poolsaar. Selle paremal kaldal on Kopli sadama kraanad.
Rannaäärsete ehitiste ja Teletorni vahele jääb peaaegu katkematu lai roheline vöönd. Paistavad rohelised puude ladvad. Vasakul on Kadriorg, edasi paremale Pirita jõe ümbruse mets ja Metsakalmistu. Sõiduteed on aimatavad puude varjudest tekkinud randina.
Paremal, Muuga sadamast torni pool, on lagedad põõsastega ümbritsetud nelinurksed alad. Ning veel torni poole on okaspuumetsaga kaetud Pärnamäe kalmistu ja seda ümbritsev mets.
Teletorni ees puude vahel on Kloostrimetsa elurajoon. Majad on nii palju lähemal, et on võimalik eraldada detaile, põhiliselt huvitava kujuga katuseid. Tagumised majad on ühekordsed, hallide püramiiditaoliste katustega kahe reana tänavate ääres suunaga poolviltu paremale . Taga paremal on kolm punase katusega maja. Eesmine majaderivi on kuue väljasopistuva elamuboksiga. Vastavalt on sopistunud ka lamedad valge servaga tumedad katused. Keskmine majadest on hobuserauakujuline hallide viilkatustega kärgelamu, mille hoovialal seisavad autod.
Majade ja Teletorni vaheline sõidutee on vaatel risti.

  • Vaade lõunasuunda

S ehk lõunasuund asub teisel pool lifti väljapääsu töötajate ruumi taga.
Paremal taga, Kesklinnast vasakul, laiub nii Teletorni poole kui peaaegu silmapiirini Lasnamäe. Parempoolses madalamate majade grupis, mis asub Lasnamäe eesmises servas, on selgelt on äratuntav valge uus kupliga kirik. Kõrged hooned vähese roheluse vahel on rohkem otse ja vasakul. Nad mõjuvad Ülemiste järve taustal valgete ja mõnede punaste püstiste tikutopsidena. Lasnamäe laieneb poolviltu alla vasakule ja võtab enda alla ühe kolmandiku maismaa vaatest.
Lasnamäest vasakul, peale rohelust ja selle vahelt kaugusesse suunduvat maanteed, on Iru Elektrijaama ehitised ja korstnad. Punase-valge vöödiline korsten rohelise ehitise taga on peenem ja kõrge. Teine paremal on madalam ja lai. Elektrijaama kõrval on püstised heledad kütuse hoimise mahutid. Elektrijaama ümbruses on palju madalaid pikki laohooneid. Teletorni poole jääv ala on pikitud puude vahelt paistvate tillukeste majadega. Suurematel on võimalik märgata arhitektuuri- kaari, rõdusid, aknaid jne.
Elektrijaama taga vasakul, silmapiiri lähedal, on kitsa sinise laiguna Maardu järv. Järvest vasakul on veel kütusetsisterne, ladusid ja Kallavere väikesed ning valge kogumikuna suuremad majad. Ring on täis ja vasakult hakkab jälle paistma meri ja Muuga sadam.
Kallavere ja Muuga sadama vahel, neist Teletorni pool, on majatäppidega Muuga aedlinn, mis on keskmine kolmandik maismaavaate vaate kõrgusest.
Vahetut torni ümbrust ümbritseb lai roheline vöönd, kus on märgata vaid mõnda maja.
Üksnes paremal, otse torni kõrval, on suur ja heakorrastatud Tallinna Botaanikaaed. Veel paremal, Botaanikaaia kõrval üle sõidutee, on Kloostimetsa elurajoon, mis jääb torni teisele küljele. Mitmevärvilise lehestikuga Botaanikaaia puude ja põõsaste vahel vilksatavad ees paar tiiki ja Pirita jõgi, mis keerab vongedes vasakule taha eemaloleva metsa vahele. Taamal kasvava metsa ees on mitmekorruselise maja kõrgune klaasist palmihoone ja kahel pool seda kaks pikka ülespidi murduvate katustega kasvuhoonet. Paremale, päris sõidutee äärde , jääb veel üks suurem keskelt tasase, kuid külgedelt kaldu katusega maja. Katus on kahelt poolt diagonaalselt kulgeva sakilise servaga. Majast torni poole on reas veel paar väiksemat kasvuhoonet ja hoolealuste kasvatamiseks peenrad. Territoorium on puude ja põõsastega kujundatud ja nende vahel on kumerad kõnniteed. Botaanikaaia taga vasakul suurte roheliste puude all on suur Konstatnin Pätsi punase katusega maja. Majas on praegu kool.

 

EDASI: LOOMARAKK.