Päästeõppused Teletornis

27. aprillil kell 10.00 toimus Tallinna Teletornis päästeõppus, mille eesmärk on tõsta Teletornis tegutsemisvalmidust tuleõnnetuse korral.

Päästeõppused Teletornis

Õppus annab võimaluse harjutada koostööd erinevate osapoolte vahel ning olla taoliste õnnetuste puhul maksimaalselt ette valmistatud.

„Läbi mängitakse stsenaarium, kus häirekeskusesse saabunud hädaabi kutse järgi on Teletorni 22. korruse restoranis puhkenud tulekahju. Korrus on täitunud suitsuga, neli inimest on saanud kannatada ning torni töötajad on alustanud inimeste evakueerimist,” selgitas Teletorni juhataja Riina Roosipuu. „Kuna Teletorn on väga eriline hoone, siis on ilmtingimata vajalik, et meie töötajad näeksid reaalselt, milline on nende osa päästetöödel. Teletorni personal peab oskama selliste õnnetuste korral kiiresti ning õigesti reageerida.”

Põhja päästekeskuse poolt õppuse korraldaja Andres Mumma sõnul on tulekahju korral Teletornis eesmärk võimalikult kiiresti päästemeeskonnad üles toimetada ning tornis olevad inimesed võimalikult ruttu alla tuua. „Kõige keerulisem ongi logistika korraldamine, päästjate ja päästevahendite viimine kõrgetele korrustele. Logistika struktuur tuleb luua minutitega,” lisas Mumma. Kui tavahoonetes käib inimeste evakuatsioon trepikodade kaudu ning seda korraldab hoone valdaja, siis Teletornis toimetatakse inimesed esmalt turvaruumi ning sealt asuvad päästjad neid liftidega alla tooma. Turvaruum mahutab 100 inimest ning see seab ka piirangu korraga Teletornis viibivate inimeste hulgale. Teletorni kõrgematele korrustele ei lubata korraga rohkem kui 100 inimest.

Teletorni personal saab õppuse raames harjutada tegevusi tulekahju korral, pääste pool aga kontrollib kas eelnevalt läbi mõeldud tegutsemisstandardid reaalselt toimivad ning millises osas on neid vaja korrigeerida.

Õppus toimub koostöös Teletorni, Päästeameti Põhja päästekeskuse ja Tallinna kiirabiga.

GALERII

Lisainformatsioon:

Andres Mumma, Põhja päästekeskse vanemoperatiivkorrapidaja

Põhja päästekeskuse pressi valvetelefon 53 410 759

Riina Roosipuu, SA Tallinna Teletorn juhataja

E-mail: Riina.roosipuu@teletorn.ee, tel: +372 6 804 057; mob: +372 51 00 110