Visit Tallinna poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.


Teletorn järgib kõikides oma tegevustes   Terviseameti soovitusi turvaliseks külastuseks:

  • Teletornis   liikudes palume kinni pidada 2+2 reeglist (v.a pered).
  • Oleme külastajale taganud võimalused käte pesemiseks ja desinfitseerimiseks.
  • Interaktiivseid eksponaate puhastatakse iga 2 tunni järelt.
  • VR-prille puhastatakse peale igat kasutuskorda.
  • Meie töötajatel on õigus ilmsete haigustunnustega külastajat Teletorni mitte lubada.