VANUSEGRUPP: 1-12 klass. Iga vanuse jaoks kohandatakse tunni formaat vastavalt vanusegrupile.

Haridusprogrammi eesmärk on arendada õpilastes meeskonnaoskusi ning loovust. Haridusprogrammi läbides oskab õpilane rõõmu tunda loovast eneseväljendusest, leidlikkusest ning meeskondilust tegevusest. Programmi raames jagatakse klass erinevateks meeskondadeks, kes vastavalt püstitatud ülesandele hakkavad lego klotsidest looma ühiselt tulemust, mille käigus nad omandavad teadmisi Teletorni erinevatest faktidest.  Samuti püstitatakse programmi raames ka Teletorni ametlikud legorekordid. Programmi raames läbitud ülesannete tulemused fikseeritakse Teletorni rekordite raamatus, kuhu õpilane saab oma nime koos saavutatud rekordiga sisse kirjutada.

Lego tund pilvede all on heaks inspiratsiooniks õpetajatele, kuidas uute, mitteformaalsete õpimeetodite kasutamisega teha erinevaid õppeaineid õpilastele põnevaks ja väljakutsuvaks.

Tunnis kasutame tavalisi legoklotse, mis on kõigile tuttavad.

PROGRAMMI KESTUS 

1 h 

GRUPI SUURUS 

30 õpilast 

MIS ÕPPEAINEGA SEOTUD ON 

Tööõpetus, matemaatika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus 

HIND 

9 €/laps 

LISAINFO JA SOODUSTUSED 

Iga 10 õpilase kohta 1 õpetaja tasuta.  

Ettetellimise aeg: vähemalt 1 nädal. 

TELLI PROGRAMM