ETI loovkonkurss

Toimumiseaeg

01.11.2018 - 09.11.2018

TALLINNA TELETORNI ETI LOOVKONKURSS

ETI on Tallinna Teletorni maskott – maaväline olend, kes elab Teletornis.

ETI nimel on mitu tähendust.  Esiteks – extraterrestrial intelligence tähendab maavälist tarka olevust. Teiseks, võib seda võtta kui lühendit, mis tähendab Eesti Televisiooni Ikooni või Eriline Teletorni Inimene. 

34061921_2169986219683331_8777536156444131328_n

 

Mis on konkursi eesmärk? Konkursi laiem eesmärk on luua Teletorni ETI-tegelaskujule karakter ja tema kõrvale fantaasiamaailm.

Mis on tulemus? Konkursi tulemusena luuakse Teletornile uutel tegelaskujudel põhinev fantaasiamaailm, mille keskne tegelane on ETI. Võistluse kaudu ergutatakse Eesti kooliõpilasi õppima tundma ja vabastama oma loovust. Konkursi tulemusena on paranenud õpilase eneseväljendusoskus. Loovkirjutamisel ning  joonistamisel on ka teraapiline mõju: õpilased õpivad end väärtustama, saavad juurde julgust ja vabadust.

 

KONKURSIL OSALEMISE KORD

Kes saab osaleda? Ootame võistlusele osalema koolilapsi (nii munitsipaalkoolid kui erakoolid) üle Eesti, kes väljendavad end eesti või vene keeles. Konkurss toimub kahes kategoorias, kuhu kuulub kaks kooliastet: 3.-4. klass ja 5.-6. klass.  Töid saab esitada kas terve klassi või huvigruppide poolt (nt näite- või loovkirjutamise ring).

Mõlemas vanusegrupis valime välja 1 võidutöö. Lisaks premeerime juhendajat ja anname välja mitmeid eriauhindu.

Mida teilt ootame? Konkursitöö koosneb fantaasialoost ja joonistusest.  Ootame õpilastelt fantaasilugusid, kus otsitakse vastuseid küsimustele: Kust on ETI pärit? Kes ja millised on ETI pereliikmed? Kes ja millised on ETI sõbrad? Mida ETI-le teha meeldib? Mida ETI-le rääkida meeldib?

Millised on nõuded kirjalikele töödele ja joonistustele? Fantaasialool võiks olla pealkiri. Kirjalikud tööd ja joonistused palume esitada paberil. Soovi korral võib tööd saata elektrooniliselt .doc või .docx formaadis. Ühe töö pikkus on max 2 x A4 lehekülge

Millised on nõuded videotele? Video pikkus on max 5 min pikk, faili formaat peab olema mp4 ja suurus maksimaalselt 10 MB. Videod palume üles laadid Youtube või Vimeo keskkonda ja saata link ETI-meiliaadressile ETI@teletorn.ee.

Palume kirjalikud fantaasialood ja illustreerivad joonistused saata ETI-aadressile: Kloostrimetsa tee 58a, 11913 Tallinn või ETI-le elektroonilisele aadressile: ETI@teletorn.ee.

Konkursile esitatud tööle palume lisada järgmise informatsiooni:

  1. Kool
  2. Õpetaja nimi
  3. Klass
  4. Õpetaja meiliaadress
  5. Õpetaja kontakttelefon

Lisaküsimustele vastab Teletorni programmijuht Anna-Kristina Rätsep (56611245, anna.ratsep@teletorn.ee).

Millal konkurss toimub? Võistlustöid saab esitada kuni 9. november kell 00.00. Tulemused avalikustatakse planeet Marsi tähtpäeval, 28. novembril.

Võistlustööde kasutamine: Osavõtja annab oma nõusoleku korraldajatele tasuta kasutada konkursile esitatud töid (näiteks värviraamatu koostamiseks, näitustel ja avalikel üritustel, plakatide, kalendrite, postkaartide trükkimisel jne). Korraldajatel on õigus redigeerida tekste. Tööde kasutamisel mainitakse ära autor. Autor vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel.

Kuidas konkurss lõpetatakse? Võitjad kuulutatakse välja Tallinna Teletorni kodulehel ja Facebookis. Samuti võtame personaalselt õpetajaga ühendust meile saadetud e-posti aadressil ja lepime kokku auhindade kättesaamise. Kõige huvitavamatest töödest teeme näituse Teletorni 21. korruse lastenurgas ja kodulehel.

Mis on auhinnaks? Konkurss lõppeb parimate tööde autasustamisega:

  • Võidutöö klassile 1 tasuta jõulu- või haridusprogramm Teletornis
  • Võiduklassi õpetajale Maailma Suurte Tornide Ühenduse VIP-pääse kahele
  • Eriauhindadeks jagatakse ETI-teemalisi meeneid

Korraldajate vastutus: Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

Autori vastutus: Osavõtja vastutab enda ja tööde kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud tööde autor. Autor peab jälgima, et esitatava töö laadimine õnnestuks.

Tutvu loovkonkursi kavandiga: loovkonkurss_kavand

trepijooks-Tallinna-Teletorn-13